Vybíráme doplňkovou sondu

Jak jste si asi všichni všimli, sonda je velice podstatná část detektoru, která ovlivňuje naprostou většinu parametrů vašeho detektoru. A nezřídka platí, že po připojení  jiné sondy se z vašeho detektoru stává vlastně úplně jiný přístroj s většinou dost odlišnými parametry.

Výrobci většinou detektor osazují vysoce univerzálními  sondami s průměrnými parametry. Pokud ale chcete detek-tor více přizpůsobit oboru, který vás zajímá, je potřeba sáh-nout po doplňkové sondě.

A nastává nelehké rozhodování, ve kterém by měl pomoci následující článek. Hned ze začátku je asi základem rozhod-nout se, jestli patříte mezi milovníky hledání na poli nebo v lese a jaké cíle vás budou nejvíce zajímat. Zde se budou vaše cesty výběrem sondy diametrálně rozdělovat. Pokud nejste ještě úplně rozhodnuti, kam se zařadit, existuje skupina univerzálnějších sond. Spousta začátečníků má ten-denci ve snaze hnát se za dosahem osadit detektor jednou z extrémně velikých sond, která sice přinese kýžené centim-etry navíc, ale absolutně detektor zabije, co se týče separ-ace. A z hledání na poli s takovou sondou se stává spíše hra na nervy s často nevalným výsledkem.

Pole/les

Asi vás napadne, v čem se tyto dvě lokality tak výrazně liší, aby to ovlivnilo správný výběr sondy. Zatím co lesy bývají většinou dost čisté s malou hustotou cílů, kde zajímavější cíle mohou být i dosti hluboko, na poli bývá situace opačná. Za dlouhou dobu hospodaření se na pole většinou podařilo nanosit  celkem velké množství žádaných i nežádaných cílů, které díky orbě neustále putují zeminou. Proto bych na pole spíš doporučil menší sondu s dobrou separací a citlivostí na malé cíle, maximální dosah zde nehraje takovou roli, neboť orbou se neustále předměty dostávají na povrch. Hledání s menší sondou se tak stává daleko pohodlnějším. Velký rozdíl je zde také v půdních podmínkách. V lese je koncen-trace cílů menší a za dobu, co tam leží, neustále klesají do hloubky. Proto je lepší volit vetší cívku s větším pokrytím a dosahem. Separace je zde spíš druhotný parametr.

Co vybrat na pole? 

Pakliže rádi sbíráte malé a tenoučké stříbrné mincičky na poli, určitě bych sáhnul po menší sondě s dobrými separačními vlastnostmi. Pokud si vybíráte detektor, sáhnul bych po přístroji s vyšší operační frekvencí (13-18 kHz). Vyšší frekvence se vyznačuje vyšší citlivostí na drobné cíle. Za zmínku stojí i dvou i tří frekvenční sondy pro Minelab X-TERRA, kde lze snadno operační frekvenci měnit v rozsahu 3 kHz, 7,5 kHz a 18,75 kHz podle potřeby. 

A co do lesa?

V lese bývá situace trochu jiná. Signálů na metr čtvereční většinou na rozdíl od pole značně ubyde. Můžeme se tedy pustit do honby drahocenných centimetrů dosahu, které jsou v lese více než potřeba. Každý centimetr navíc odkrývá zajímavější nálezy. Proto bych do lesa volil spíše větší sondu s větším pokrytím a hlubším dosahem. Starší mince totiž bývají i pěkně hluboko, proto není na škodu, pokusit se ze svého detektoru dostat maximum a kopat i hluboké značně nejisté signály.

Typy sond 

Většina hledačů v současné době používá klasický VLF de-tektor. Snad kromě Habána všichni, co znám. Dříve byla standardem k většině detektorů klasická koncentrická cívka a DD cívka byla většinou dokupovaný luxus. S postupem času ale koncentrické cívky začaly vytlačovat modernější cívky typu DD a nebo jejich deriváty jako např. SEF a jiné systémy sond.

V čem je tedy rozdíl?

Koncentrické sondy jsou především levné na výrobu, proto ještě občas přežívají jako standardní sondy přidávané k levnějším detektorům. Základem jsou dvě soustředná vy-nutí ve tvaru kruhu nebo oválu, kde citlivá plocha odpovídá ploše menšího vinutí. 

Koncentrická sonda

Klasická DD sonda je tvořena také dvěmi vinutími ve tvaru písmene D položenými na sebe. Proto výrobci doplňkových sond sáhli po modernější variantě a vyrábí převážně sondy typu DD. U tohoto systému je citlivá plocha v místě překřížení obou sond. Proto mají DD sondy lepší separační vlastnosti a další výhodou je pokrytí po většině rozměru sondy.

DD sonda

Z konstrukčního hlediska se každá sonda pro VLF detektor skládá ze soustavy dvou cívek: vysílací a přijímací, které musí být velice přesně vykompenzované, aby v klidovém stavu na přijímací cívce bylo ideálně co nejmenší napětí. Přiblížením kovového předmětu k sondě vznikne na přijímací cívce rozdíl v amplitudě a fázi vůči vysílací cívce v závislosti na materiálu kovu. A tak funguje diskriminace, ale o tom třeba někdy příště.  

Výrobci doplňkových sond

Na trhu je dnes několik výrobců doplňkových cívek (Detech, Coiltek, Nel a Mars). Všichni bez výjimky vyrábí cívky špičkové kvality a profitují z toho, že jejich sondy jsou v řadě případů lepší než cívky, které produkují sami výrobci. Navíc přináší větší paletu rozměrů nebo i možností použití pracovních frekvencí.

Jelikož všechny tyto výrobce zastupujeme a jejich sondy jsou tady opravdu populární, poslali jsme všem několik otázek pro čtenáře LH. Díky tomu si můžete přečíst odpovědi od vlastníků Detechu, Nelu a Coilteku. Ze společnosti Mars bohužel nedodali podklady včas.

DETECH

Na naše otázky odpovídá majitel společnosti Rumen Kanev 

JAK DLOUHO JE VAŠE FIRMA NA TRHU?
Naše společnost se zabývá detektory kovů od roku 1990. Začali jsme s dovozem, především od společnosti Kellyco v USA. Během této doby, kdy jsme byli oficiálními zástupci v Bulharsku, což bylo pro nás obrovskou zkušeností, jsme se seznámili téměř se všemi detektory na trhu. Na druhou stranu, kontakt s tisíci uživateli, nám dal ucelený obrázek možných požadavků a poznámek zákazníků ke stávajícím produktům. Jak víme, hlavním požadavkem je skvělá hloubka průniku. A proto cívky větších velikostí pro různé detektory a pulzní (PI) detektory byly našimi prvními produkty.

Začali jsme s cívkami vzhledově velmi podobnými s DD cívkami detektorů Minelab. Pak jsme začali vyrábět naše cívky s použitím kompozitních materiálů a laminátu. Cívky byly vyráběny ručně. Taková technologie byla dobrá pro ry-chlou výrobu prototypů a malé série cívek. Cívky a kryty vyrobené tímto způsobem jsou velmi silné, odolné teplotě a mohou být vyrobeny v různých barvách a texturách. Ale velkou nevýhodou je postupná deformace, která má vliv na změnu rovnováhy cívky. To je důvod, proč jsme přešli k jiným technologiím výroby – vakuové tepelné tvarování a vstřikování. Tudíž, po EXcelerator cívkách (obchodní známka Kellyco) jsme začali se SEF „motýlími“ cívkami, přidali jsme čtyři paprsky, použili nové epoxidové pryskyřice s velkou pevností a nízkou specifickou hmotností. A časem přešli ke známým cívkám Ultimate.

Pokud jde o detektory, byli jsme prvními výrobci, kteří zlepšili detektory PI přidáním režimu automatického provo-zu – Auto mode, a Detech jako první začal se zabudováním magnetického indukčního snímače cívky PI detektoru, který umožňuje, diskriminaci nežádoucích železných cílů. Další v pořadí byly VLF detektory – EDS Plus II, Reacher, Catcher, Striker a Chaser, všechny vynikající co se hloubky, reaktivity a odrušení vlivu půdy týká. K jejich dobrému výkonu přispěl velmi pečlivý výběr elektronického systému, výběr pouze vysoce kvalitních elektronických součástek, přesné manuální vnitřní nastavení.

V KOLIKA ZEMÍCH DNES VAŠE SPOLEČNOST PŮSOBÍ?
Máme širokou síť distributorů, pokrývající téměř každé místo na světě, v celé Evropě, USA a v Kanadě, Latinské a Jižní Americe, téměř v celé Africe, Rusku a velké části Asie, země Blízkého a Dálného východu.

KDO JE HLAVNÍM VÝVOJÁŘEM SPOLEČNOSTI?​
Já jsem hlavním vývojářem společnosti, většina z návrhů jsou mé myšlenky. Máme ale velmi dobrý tým inženýrů. Tento tým dokončuje a realizuje  tyto nápady do výrobků, které již znáte.

CHYSTÁTE LETOS NĚJAKÉ NOVINKY?
Ano, letos plánujeme vydat nové velikosti a modely cívek Ultimate. Poprvé představíme cívku pro Garrett AT Pro – jeden ze zajímavějších detektorů na trhu.

PROČ BYSTE DOPORUČIL SVÉ DETEKTORY / CÍVKY ZÁKAZNÍKŮM?
Hlavní charakteristikou našich produktů je inovativní design. Klademe nesmírný důraz na kvalitu výrobků. Mezi vlastnosti, které vyzvedávají naše cívky nad ostatní jsou lepší citlivost a hloubka, velmi stabilní provoz, jsou extrémně silné, teplotně a nárazu odolné, lehké, odolné vůči stárnutí. Snažíme se, aby se cívky mohly používat téměř za každého počasí, měly co největší výkon na jakémkoliv terénu. A také si myslíme, že naše cívky jsou skvělou volbou pro začátečníky i pro profesionální uživatele.

NEL

Na naše otázky odpovídá majitel společnosti Olexii Shchurov.

JAK DLOUHO JE VAŠE FIRMA NA TRHU?
Od roku 2009.

V KOLIKA ZEMÍCH SE VAŠE SONDY PRODÁVAJÍ?
Ve více jak dvaceti zemích. Největšími zahraničními trhy pro naši společnost je trh v USA a ruský trh.

KDO JE HLAVNÍ VÝVOJÁŘ VAŠÍ SPOLEČNOSTI?
Hlavním vývojářem naší společnosti jsem já, Oleksii Shchurov. Původně jsem byl hledač, co se rozhodl spojit svůj koníček s prací. Před tím jsem pracoval mnoho let jako inženýr v několika výrobních společnostech. Po vzniku společnosti jsme hledali možnosti jak dosahem posunout především levné detektory kovů. Cílem bylo je posunout blíže špičkovým přístrojům. Tak vznikla sonda Tornado, kterou jsme na počátku vyráběli pro detektory kovů Garrett Ace. Sondy Nel se konstrukčně liší od dalších výrobců, využíváme našich vlastních zkušeností z testování v různých oblastech a jdeme tak svojí vlastní cestou.

CHYSTÁTE NĚJAKÉ NOVÉ PRODUKTY PRO TENTO ROK, A POKUD ANO, MŮŽETE NÁM NĚCO PROZRADIT?
Máme mnoho plánů pro tento a příští rok, část ale musíme držet v tajnosti. Co mohu prozra-dit je, že Nel letos přijde se svým prvním de-tektorem kovů a také pinpointerem.

PROČ SI MYSLÍTE ŽE JSOU VAŠE VÝROBKY NEJLEPŠÍ?
Máme spoustu inovací, jako první na světě jsem uvedli na trh třífrekvenční cívku pro jednu z nejpopulárnějších řad detektorů kovů Minelab X-Terra. Také nyní vyrábíme velice povedené sondy pro detektory Garrett AT Pro, jsme přesvědčení že nejlepší na světě.

PROČ BYSTE DOPORUČIL SVÉ PRODUKTY ZÁKAZNÍKOVI?
Protože naše cívky vyrábí a navrhují inženýři, kteří jsou zároveň hledači. Ke všemu přistupujeme s ohledem na naše zákazníky a s pocitem že pracujeme pro hledače jako jsme my.

COILTEK

 

Na naše otázky odpovídá majitel společnosti a hlavní inženýr Trevor Farraresso.

JAK DLOUHO JE VAŠE FIRMA NA TRHU?
Coiltek vznikl v roce 1985 a byl smluvně svázaný se společností Minelab. Firma vyráběla pro Minelab veškeré cívky a to po dobu 12 let. Navíc od roku 1990 začal vy-víjet vlastní cívky zejména pro řadu PI detektorů SD tak, aby lépe vyhovovaly obtížným mineralizačním pod-mínkám zlatých nalezišť v Austrálii. První cívka této se-rie byla 14” mono sonda v barvě terakoty. Tato barva se stala postupně doslova podpisem naší společnosti. Od té doby jsme vyvinuli dlouhou řadu dalších cívek jak pro PI detektory tak pro multifrekvenční a VLF přístroje. Jednou z našich nejoblíbenějších sond je 15” 2D pro detektory Ex-plorer a E-Trac vhodná doslova do všech půdních terénů. V roce 2007 jsem převzal vedení společnosti od předchozího majitele a průběžně doplňujeme portfolio našich cívek. Coiltek je prémiová značka cívek detektorů kovů Minelab.

KDE VŠUDE SE VAŠE CÍVKY PRODÁVAJÍ?
V současné době prodáváme naše cívky v 36 zemích po celém světě. Ale stále tento počet rozšiřujeme. Velikost trhu v jednotlivých zemích se liší v závislosti na velikosti popu-lace a také místních zákonných podmínkách.  Největší trhy jsou USA, Evropa a Austrálie. Hodně cívek pro hledání zlata se ale prodává také v Africe. Jsme velice hrdí na naše výrobky, služby našim zákazníkům a na naší prodejní síť.

 KDO JE HLAVNÍ VÝVOJÁŘ VAŠÍ SPOLEČNOSTI?
Já jsem hlavní vývojář Coilteku, ale mám kolem sebe fanta-stický tým lidí, kteří mi pomáhají s designem a technickými parametry sond. Máme dobrou znalostní základnu a pokud jde o výrobu cívek, naše firma je vlastně nejstarší na trhu. Velkou výhodou je dlouhá spolupráce s hledači používají cími přístroje Minelab. Díky tomu jsem schopni naše cívky testovat ve všech typech terénu a na všech kontinentech. 

CHYSTÁTE NĚJAKÉ NOVÉ PRODUKTY PRO TENTO ROK, A POKUD ANO, MŮŽETE NÁM O NICH NĚCO POVĚDĚR?
Ano, nedávno jsme přišli s novu cívkou na CTX 3030, která si vede velice dobře. Také byla spuštěna výroba nových elitních cívek pro řadu GPX, která má mezi hledači zlata skvělé reference. Pracujeme také na další cívce pro CTX 3030, kterou děláme ve spolupráci s Minelabem. Spuštění její výroby bude ale až na konci roku 2016. Pro více in-formací na toto téma můžete sledovat naše webové stránky nebo prezentaci Coilteku na Facebooku.

PROČ SI MYSLÍTE, ŽE JSOU VAŠE VÝROBKY NEJLEPŠÍ? 
Jsme rádi, že naše sondy jsou proslulé svým výkonem, ro-bustností a spolehlivostí. Výroba v Austrálii zaručuje přesné a kvalitní postupy při výrobě. Používáme pouze ty nejlepší materiály a všechny naše konstrukce procházejí dlouho-dobými testy. Na trhu samozřejmě existuje konkurence a my jsme za to rádi. Zákazníkovy to dává možnost si otes-tovat i další výrobky a porovnat je. Domníváme se, že na-bízíme nejlepší produkty za stále přijatelnou cenu. Máme dlouholeté zkušenosti v oboru a velkou řadu hledačů coby zpětnou vazbu pro všechny naše vyráběné cívky.

PROČ BYSTE DOPORUČIL VAŠE CÍVKY?
Necháváme na zákaznících, aby se sami, třeba na základě doporučení, rozhodli pro naše cívky. Samozřejmě dáváme možnost všem projít si veškeré technické specifikace, ale většinu hledačů zajímá pouze to, jak bude v daných pod-mínkách cívka fungovat. Sami doporučujeme si naše cívky otestovat. Ostatně většina hledačů chodí v rámci nějaké skupiny a nebo klubu, a tak nejlepší reklamou je si naše sondy porovnat.
Můžete se také podívat na naše stránky coiltek.com.au nebo na naši stránku na Facebooku facebook.com/coiltek a podí-vat se na řadu nálezů učiněných pomocí sond Coiltek. Jsem velice rád za podporu kterou dostáváme od hledačů z celého světa.

Článek je převzat z časopisu Lovci Historie 1/2016

Celé číslo LH stáhnete zde, nebo kliknutím na obrázek (16 MB)

Další články z Recenze a testy detektorů, lokátorů

C.Scope M-SCAN - profesionální magnetometr za sexy cenu

Nový magnetometr od C.Scope

Číst více

Nová řada detektorů inženýrských sítí C.Scope

Britská firma C.Scope letošní jaro přišla ze čtvrtou řadou svých oblíbených detektorů inženýrských sítí. Všechny tři typy detektorů (CXL4. DXL4 a MXT4) přidali na citlivosti a také na přesnosti vyhodnocení.

Číst více

C.Scope jednoduchý ruční stavební detektor

Ruční detektor určený pro všechny řemeslníky, kteří se chtějí při vrtání vyhnout problémům s převrtaným elektrickými vodiči a navrtanými kovovými konstrukcemi.

Číst více