Školení a poradentsví

Naše společnost zajišťuje proškolení Vašich zaměstnanců jak pro použití lokátorů a detektoru, tak pro používání bezpečnostních lokátorů. Školení může proběhnout jak v našich prostorách, tak případně po dohodě v prostorách zákazníka. Při školení se soustředíme především na praxi a tak jsou samozřejmostí především ukázky práce s lokátory a detektory přímo v terénu.

Několikrát do roka pak pořádáme komplexní školení v Jílovém u Prahy pro větší počet účastníků. Na těchto školeních máte možnost si otestovat všechny přístroje z naší nabídky, probrat zkušenosti s používáním jednotlivých modelů detektorů a lokátorů.
 
Termíny jednotlivých školení jsou vždy zveřejněny s dostatečným předstihem na hlavní stránce detektory-mlejnsky.cz V případě, že se budete chtít zeptat na další podrobnosti ohledně testování a školení, kontaktujte prosím paní Janu Mlejnskou na +420 604 490 003 nebo Ing. Alenu Marešovou +420 777 920 949.