Jak vybrat detektor, lokátor

V současné době je na trhu velký výběr značek a modelů jak pro lokátory inženýrských sítí, tak pro detektory kovů. Výběr je natolik obrovský, že je snadné se při výběru zmýlit. Často nejde ani o to, že byste koupili přístroj nekvalitní, pouze se nebude hodit k účelu, pro který jej chcete používat. První, co byste si tak měli ujasnit, je, na co budete přístroj používat.

Typy použití detektorů

  1. Detektory kovů – obecně přístroje pro hobby hledání kovových předmětů. Liší se od sebe použitou technologií, výbavou, dosahem a citlivostí.
  2. Detektory kovů pro hledání přírodního zlata – od klasických detektorů se liší větším důrazem na citlivost. Někdy to ale může být na úkor celkové hloubky přístroje a to především pokud je přístroj určen pro vyhledávání nejdrobnějších cílů s váhou okolo 0,1 g .
  3. Speciální detektory – jsou zde přístroje určené pro potápěče a speciální detektory určené pro pyrotechniky.

Typy použití lokátorů a detektorů úniků kapalin

  1. Lokátory inženýrských sítí – lokátory, které se používají pro vyhledávání kovových inženýrských sítí (elektrické vodiče, kovové potrubí apod.).
  2. Magnetometry – pro vyhledávání větších kovových předmětů, nejčastěji víka kanálů, hrníčky atd.
  3. Detektory úniků kapalin – přístroje pro vyhledávání úniků kapalin na inženýrských sítích.

Bezpečnostní detektory

  1. Průchozí bezpečnostní brány
  2. Ruční bezpečnostní detektory

 

Z následujícího jednoduchého rozdělení byste měli mít již představu o tom, na co budete detektor nebo lokátor používat. Pro větší názornost zde uvedeme dva jednoduché příklady:

“Hledám detektor kovů, jsem začátečník, nevím zda mě to bude opravdu bavit a chtěl bych, aby přístroj byl co nejjednodušší.”

Začátečnické detektory se pohybují v ceně od 5.000 Kč do 10.000 Kč. Detektory jsou to značně podobné a větší světoví výrobci si ostře konkurují. Můžete si zvolit mezi detektory s LCD a nebo bez displeje. Úroveň pravdivosti odpovědi na LCD je u těchto detektorů poměrně nízká a tak i když si zvolíte detektor bez grafické odpovědi, chybu určitě neuděláte. Navíc u těchto přístrojů často získáte správné návyky a budete se více soustředit na audio odpověď detektoru.

To, co tak tyto detektory od sebe odlišuje je možnost odladění vlivu půdy manuálně a nebo v automatickém režimu. Většina přístrojů v této cenové třídě má pouze pevně nastavenou průměrnou hodnotu, což v případě silněji mineralizovaných půd vede k falešným signálům a nutnosti snižovat citlivost. Občas se u těchto levných přístrojů objeví i funkce, které používají přístroje z vyšší cenové třídy. Je ale dobré být obezřetný, jelikož to co funguje na detektoru za 50.000 Kč nemusí být úplně ono na přístroji za 6.000 Kč, pokud to tedy je vůbec použitelné.

Dají se koupit i přístroje levnější, tam se ale v podstatě ve všech případech jedná o asijské kopie starších Evropských konstrukcí. Někdy mají i poměrně slušně vyrobené základní desky. Ve všech případech je ale problém s hledacími cívkami, které jsou doslova extrémně nekvalitní. To ovlivňuje použití detektoru natolik, že jsou tyto přístroje v podstatě nepoužitelné. Místo zážitků z hledání Vás bude čekat jen nekonečné nastavování detektoru, u kterého se stále rozjíždí rezonanční obvod sondy, jehož doladění vzhledem k použité technologii “kus drátu a lepidlo z tavné pistole” je nemožné.

“Jsme stavební firma a potřebujeme něco pro bagristy. Pokud možno jednoduché a odolné”

Stejně jako v detektorech i v lokátorech panuje na trhu poměrně velká konkurence. Pouze odpadají levné čínské kopie, zdá se, že tohoto oboru se asijští výrobci nepouštějí. Uvedený příklad je tradiční a představuje určitě  více jak 30 procent všech prodaných lokátorů. Prostě bezpečnost práce při práci především. Navíc použitím lokátoru před zahájením prací se vyhnete možným dalším nákladům na opravy poškozených sítí. Pokud se budeme věnovat uvedenému příkladu, zohlednil bych především jejich odolnost a jednoduchost. Pokud Vaši zaměstnanci pochopí, že přístroj vydrží i nějaký ten pád a jeho použití je jednoduché, budou jej opravdu používat a to je to hlavní pro tento účel použití. Přístroj to pak může být i v nejnižší cenové třídě. Při vyhledávání standardně uložených kovových sítí to nebude hrát roli.

O všech vašich požadavcích na nový přístroj byste ale měli především poradit s odborníkem a pokud už investujete větší částku, vždy trvejte na předvedení detektoru a zaškolení obsluhy. Solidní prodejce Vám tuto službu nikdy neodmítne. Navíc se tím často vyhnete případným reklamacím přístroje z důvodu nepochopení použití nebo špatně zvoleného typu.

Slovníček pojmů

Air test
Základní pomůcka pro testování detektoru. Testovaný předmět není uložen v půdě, ale volně na povrchu. Jedná se pouze o orientační test; dosah v půdě a vyhodnocení se může dramaticky změnit.

Alkalická baterie
Základní typ baterie obecně doporučované pro všechny druhy detektorů.

Accept
Ve slovníčku detektoráře to znamená přijmutí určitého předmětu, nebo lépe řečeno, určité povrchové vodivosti předmětu v nastavení diskriminace.

Automatické odladění vlivu půdy
Detektor si sám v automatickém režimu odlaďuje vliv minerálů a iontů kovů obsažených v půdě.

All Metal
Obvykle se tak označuje režim, určený pro hledání všech kovových předmětů bez diskriminace. V mnoha případech mají v tomto režimu detektory největší dosah. Není to ale pravidlo.

Automatické odladění interferencí
Funkce, kdy si detektor sám hledá nejméně rušený kanál. Vedle automatické funkce máte u mnoha detektorů možnost si pracovní frekvenci posouvat i ručně. Obvykle přepínáním v několika krocích. V mnoha případech se tak vyhnete nežadoucímu rušení a nebo přílišnému snižování citlivosti detektoru.

Bag
Často používaný výraz pro brašnu na detektor.

Bezpohybový detektor
Bezpohybové detektory se vyznačují tím, že pro identifikaci cíle v půdě nemusíte hledací sondou pohybovat. Pokud identifikujete předmět v půdě, stačí Vám pro získání tónové i grafické odpovědi nad cílem sondu v klidu podržet. Práce s detektorem se ale v ničem dalším od pohybových detektorů prakticky neliší. Stejně jako u pohybových se i u bezpohybového detektoru pohybujete prohledávaným místem pomalejším pohybem připomínajícím sečení trávy, kdy sonda postupně překrývá prohledávaný prostor. 

Board
Základní deska detektoru. Plošný spoj obsahující elektroniku detektoru.

Citlivost
Nastavení citlivosti je pro hledání s detektorem kovů základní možností nastavení. Nastavením citlivosti ovlivňujete jak dosah detektoru, tak stabilitu. Je chybou si myslet, že na maximum nastavený detektor bude mít vždy maximální dosah. V lokalitách s velkým množstvím minerálů a odpadů tak získáte pouze nestabilní přístroj. Vždy se tak hledá optimální kompromis mezi stabilitou a dosahem.

Cíl - cílová odezva
Obecné označení pro určitou odpověď daného předmětu.

Cívka
Cívka nebo sonda. Základní součást detektoru. Díky ní elektronika detektoru vyhodnocuje přijímané signály. Dělí se na několik typů a jejich zpracování je většinou nejutajovanější tajemství výrobce. Kvalitní sonda je mnohdy srdcem detektoru. Základní typy se dělí na koncentrické a Double D (2D).

Detekce - detekce předmětu
Obecně vyhledání, zaměření určitého předmětu.

Diskriminace
Obecně odmítání určitých kovových předmětů, nebo lépe řečeno, určité povrchové vodivosti předmětu. Správná diskriminace je jedním z nejdůležitějších parametrů detektoru a vývoj diskriminačních obvodů je mnohdy spojen s mnoha patenty a utajováním.

Double D
Typ vyhledávací sondy. Označovaný může být také jako 2D, nebo DD. Vinutí uvnitř sondy vytvaří tvar dvou písmen D obrácených zády k sobě. Sondy se vyznačují velkým pokrytím plochy, ale někdy na úkor separace.

Elektromagnetické interference
Častý problém se kterým se může detektorář potkat. Prostor je dnes v mnoha případech přesycen vysíláním na mnoha vlnových délkách. Problémem pak může být i poškozené nebo staré elektrické vedení. To pak obvykle vysílá na většině frekvencí současně a je prakticky neodladitelné. Interference pak způsobují nežádoucí nestabilitu detektoru.

Elektromagnetické pole
Vzniká u všech kovových předmětů, kterými prochází elektrický proud. Jeho chování a síla je zavislá na několika základních faktorech. Na tomto fyzikálním principu je založena naprostá většina detektorů kovů.

Feromagnetické horniny
Může se jednat o horniny sopečného původu, anebo o horniny obsahující velké množství kovů. V obou případech dělají klasickým VLF detektorům problémy. Na trhu je několik přístrojů, které si s větším či menším úspěchem s těmito problémy poradí. Ve většině případů se jedná o různé čedičové filtry atd.

Frekvence
Pracovní frekvence detektoru.  Ovlivňuje prostup elektromagnetického pole půdou a také správnou funkci diskriminátoru. Klasické VLF detektory pracují na frekvenci od 3 kHz do 30 kHz. Další označení frekvenčních pásem je LF 30 až 300 kHz, MF 300 kHz až 3 MHz a HF 3 až 30 MHz.

Grafická odpověď
Označení, které se používá pro identifikaci nálezu na LCD detektoru. Většinou se jedná o nějaké číslo nebo segment, který znázorňuje naměřenou povrchovou vodivost cíle pod sondou.

Hledači pokladů
Slangový výraz, přejatý z angličtiny (treasure hunters), kterým jsou označováni všichni lidé používající detektor kovů. V Čechách se ale daleko častěji používá pouze označení Hledač, popřípadě mrcasník, což je slovíčko přejaté z brněnského hantecu a jedná se o označení flákače. Proto je určitá část hledačů na tento výraz dosti alergická :) 

Identifikace signálu
K identifikaci signálu používáme jak audio odpověď detektoru, tak popřípadě vizuální na LCD. Ke správnému pochopení toho, co Vám detektor říká, vede ale jediná cesta - praxe. Je řada předmětů, které dokáží detektor dokonale zmást (železné kroužky, rozpadajícící se fólie atd.) a pak právě záleží především na zkušenostech každého hledače.

Identifikace hloubky cíle
Velká část digitálních detektorů je vybavena nějakou grafickou identifikací hloubky předmětu pod sondou. Většinou se jedná o různé "coin depth" - určení hloubky mince. Analogové přístroje si vystačí s nárůstem síly signálu vzhledem ke vzdálenosti předmětu od sondy.

Koncentrická sonda
Označují se tak sondy se soustředným uspořádáním vinutí. Výhodou u těchto sond je přesnější zaměření cíle. Nevýhodou pak je menší pokrytí plochy. Z tohoto důvodu vznikají v poslední době i oválné koncentrické sondy, které mají problém menšího pokrytí u koncentrických sond vyřešit.

LCD - displej
Displej z tekutých krystalů. Většina digitálních detektorů používá pro svoje grafické funkce tuto technologii.

Mineralizace
Často probírané téma na všech detektorářských fórech. V ideálním případě by si detektor měl dokázat poradit s velkým množstvím v půdě rozpuštěných solí a iontů kovů. Těmto prvkům v půdě pak souhrně říkáme mineralizace.

Neutrální půda
Půda s minimálním množstvím rozpuštěných mineralních solí a iontů kovů.

Notch
Okno nebo zářez. Jedná se o diskriminační funkci, kdy při nastavování detektoru nepostupujete od železa k neželezným kovům, ale můžete vyjmout jakékoli vodivostní číslo nebo segment. Jelikož výsledná vodivost předmětu se v jednotlivých půdách může i výrazně lišit, je lepší s touto funkcí, pokud je jí detektor vybaven, raději šetřit. Nejčastěji se tato funkce používá pro odfiltrování železných a hliníkových fólií. Pokud je zvolená úroveň příliš vysoká, můžete snadno minout i chtěné cíle, jako jsou například malé stříbrné mince.

Odladění vlivu mineralizace
Nebo také "odladění vlivu půdy". Pro správnou funkci detektoru v mnoha lokalitách funkce klíčová. Jednoduché digitální a analogové detektory používají pevně stanovenou hodnotu. Podle toho jakou úroveň jednotliví výrobci zvolí, vypadá i výsledná stabilita detektoru v terénu. Detektory z vyšších tříd používají různé, méně či více přesné, automatické nebo manuální funkce pro odladění půdy.

Odrušení interferencí
Účelem je odfiltrovat nežadoucí projevy nestability detektoru, které způsobují elektromagnetické interference. Některé detektory jsou vybaveny funkcí automatického odrušení interferencí, nebo mají možnost si posouvat pracovní frekvenci. Ve všech případech je ale základní princip stejný, zvolit pracovní "kanál" tak, aby byl detektor co nejméně rušen. K tomuto bodu je pak třeba dodat, že většina výrobců se snaží vliv interferencí snížit nebo eliminovat již při výrobě hledacích sond, kdy se používá řada pasivních řešení. 

Oxidy železa
Častý projev mineralizace půdy. Odfiltrovat velké množství těchto oxidů může často působit detektorům problémy. Pro lokality s vysokou koncentrací oxidů železa v půdě se používají speciální detektory kovů nebo pulsní detektory.

Povrchová vodivost
Schopnost povrchu předmětu v elektromagnetickém poli vytvářet vířivé proudy. Pro účely detektorů kovů, v dnešní době používaných principech, je to vlastnost klíčová.

Prahový tón
Neboli threshold. Jedná se o základní nastavení detektoru, pokud je touto funkcí přístroj vybaven. Jeho použitím získáte větší citlivost na malé předměty a také větší hloubkový dosah. Prahový tón je ale potřeba nastavovat citlivě. Příliš vysoká hodnota Vám naopak může malé předměty skrýt. Obvyklé nastavení je na prahu slyšitelnosti, kdy uživatel slyší pouze slabounký zvuk na pozadí. Existuje také celá řada detektorů, ve kterých se funkce thresholdu dá použít i v takzvaném tichém diskriminačním režimu, kde charakteristický zvuk thresholdu neslyšíte. Přesto ale pomocí vyššího nastavení této funkce získáte na citlivosti.

Prozvuk
Neboli falešný signál. Při příliš vysokém nastavení citlivosti nebo prahového tónu může snadno docházet k tomuto jevu. Pro začátečníka může být těžší odlišit tento jev od klasické odpovědi detektoru na nález pod sondou. Postup pro ovládnutí identifikace prozvuků vyžaduje určitou míru praxe. Pro začátečníka je obecně nejlepší začít s menší úrovní citlivosti a naučit se nejdříve falešné signály dobře identifikovat.

Pulsní detektory
Detektory pracující na principu elektromagnetických pulsů. Narozdíl od klasických VLF detektorů nemají problémy s mineralizací půdy a obvykle se vyznačují větším hloubkovým dosahem. Problémem je ale velice špatná, nebo žádná diskriminace. Přístroje, které alespoň základní diskriminaci kovů (železo -  barevné kovy) zvládají, jsou ale poměrně finančně nákladné.

Režim
Neboli pracovní režim detektoru. Může se tak označovat jak přednastavený program od výrobce (coin, rellic atd.), tak i základní hledací technika - All Metal, diskriminační, pohybový, bezpohybový. Stejným způsobem lze označit i čistě individuální nastavení. O něm pak lze mluvit jako o zvoleném pracovním režimu.

Rychlá reakce/odezva
Často zmiňovaný parametr v hodnocení detektoru. Je žádoucí, aby reakce detektoru na cíl byla pokud možno co nejrychlejší. Zvláště při nastavené diskriminaci (obvyklé je odfiltrování železa) by měl být čas takzvaného zotavení detektoru co nejrychlejší. U pomalejších přístrojů se může snadno stát, že blízko sebe uložené cíle prostě detektor nedokáže rozpoznat.

Skenování
Prohledávání terénu sondou. Vždy mějte napaměti, že sonda by měla být co nejblíže povrchu země a s ní pokud možno rovnoběžně. Při hledání nespěchejte a snažte se, aby jednotlivé smyčky vždy o 50% překrývaly předchozí pohyb sondy.

Zaměření cíle
Přesné zaměření cíle je důležitou součástí správného zvládnutí detektoru. Vyhnete se zbytečnému kopání velkých děr. Zde jsou ve výhodě detektory, které rychle pracují se signálem a nedochází u nich ke zpoždění. Klasickou metodou je takzvané zaměření do kříže, kdy signál zaměříte ze dvou stran a v průsečíku pomyslného kříže je hledaný předmět. Další možností je zaměřit signál pomocí funkce pinpoint, kdy se vlastně detektor přepne do nediskriminačního bezpohybového režimu a dohledávaný signál by se měl nacházet pod středem sondy.

Zákony
Každý, kdo s detektorem kovů hledá, by měl mít na paměti zákony platící na území, kde se s detektorem pohybuje. Tato legislativa se v jednotlivých státech velice často hodně liší. Je dobré se na celou problematiku podívat dříve, než se pustíte do hledání. Do rozporu se zákonem se pak můžete snadno dostat i při neodevzdaném nebo neohlášeném nálezu. Jasným příkladem, platným snad všude na světě, jsou nalezené zbraně a munice. Tady jasně platí Zákon o zbraních a střelivu a případný neohlášený nález, třeba pušky z období druhé světové války se dá snadno kvalifikovat jako nedovolené ozbrojování.