Lokátor inženýrských sítí - proč je používat a jak vybrat ten vhodný

V poměru s vyspělími státy Evropy je používání lokátorů inženýrských sítí v ČR a SR stále velmi málo rozšířené. Zvláště menší firmy dost často riskují. V případě výkopových prací v málo známé lokalitě jsou ochotni se spolehnout na liniové nákresy z dob, kdy se vše kreslilo tak, aby to na papíře vypadalo dobře.

Důvod proč se zatím vyplácelo riskovat je, že provozovatelé sítí nemají žádné problémy se zákazníky, kteří jsou dočasně vinou takové havárie bez elektrického proudu, vody, plynu a podobně. Díky tomu jsou náklady na případnou opravu poměrně nízké. V minulém roce jsme ale zaregistrovali několik případů, kdy po společnosti provádějící výkopové práce byla vyžadovaná značná suma nejen za poškození vedení, ale také za vzniklou škodu (většinou se jednalo o plyn a datové sítě). Když jsem měl možnost vidět čísla, byla cena lokátoru v porovnání s částkou, kterou měla společnost uhradit velmi nízká.

Výbuch plynu

Použití lokátoru inženýrských sítí dokáže v naprosté většině případů tyto, pro každou společnost, nepříjemné momenty eliminovat. Zamezíte nejen finančním ztrátám Vaší společnosti za případnou opravu poškozeného vedení, ale také ztrátě prestiže, která následně může vést ke ztrátám dalších zakázek.

Použití lokátoru v praxi

Na trhu je dnes řada lokátorů inženýrských sítí, od poměrně jednoduchých typů po velmi přesné a sofistikované přístroje,  které se používají pro extrémně přesné vytýčení dlouhých tras. Pro většinu společností pracujících na výkopových pracích jsou zcela dostatečná i poměrně jednoduchá zařízení. Ve své podstatě je nejdůležitější, aby je pracovníci provádějící výkopové práce skutečně používali. Přístroj by tak měl být co nejjednodušší s nejjednoznačnější odpovědí. Také je důležité, aby lokátor byl maximálně odolný a vydržel tak případné pády. Některé společnosti tak nabízí přístroje, které prochází nárazovými testy, jsou odolné vůči vlhkosti a prachu, a tyto jsou pak pro použití při stavebních pracích nejvhodnější.
Obsluha odpovědná za používání lokátoru, by měla vždy projít školením. To nemusí být nijak dlouhé a výukový program, který používáme sami, trvá přibližně tři hodiny. To nejdůležitější je, aby se pracovník naučil lokátor ovládat natolik, aby inženýrské sítě v lokalitě, kde se bude provádět výkop, nepřecházel. Určení jednotlivých sítí je pak záležitostí praxe a nedá se plně naučit během školení. I když někteří výrobci dokáží tvrdit opak.

Klasickým  pak může být následující případ:

Pracovník provádějící výkop v jedné vedlejší ulici nejmenovaného města má na výkresu čtyři druhy sítí. Vede zde telefon, rozvod elektrické energie, voda a pouliční osvětlení. Místo je plné odboček k jednotlivým budovám. Pro pracovníka, který bude pouze provádět výkop, není nezbytně nutné, aby věděl hned na počátku, které vedení je které. Přesné vytýčení jednotlivých vedení lze provést následně pomocí Generátoru signálu. Nejdůležitější je najít všechny sítě, pokud možno včetně těc,  které výkres neobsahuje. To bývají často divoce natažené datové sítě a podobné radůstky.

Použití lokátoru v praxi

Je vždy důležité abyste se ujistili, že pracovník, který zaměřování provádí, pochopil použití přístroje. K tomu složí kurzy obsluhy. Většina distributorů jednotlivých značek je nabízí. Lze také objednat výukový program na DVD. To obvykle obsahuje průvodce jednotlivými situacemi v praxi a přesné nastavení lokátoru nebo generátoru kovů pro vyhledávání v různých lokalitách (možnost objednat DVD máte například na http://prumysl.cscope.cz/technical-advice/). Přímou podporu pak najdete i u každého lokátoru po rozkliknutí popisu přístroje. Objednávka výukového programu Vás k ničemu nezavazuje a nic Vás nebude stát. Můžete ho tak použít i v případě, že používáte jiný typ lokátoru. Obecné informace jsou v podstatě stejné pro všechny lokátory.

Závěr

Omezte možnost zbytečných nákladů za opravy poškozených inženýrských sítí nebo za zbytečně provedené práce v místech, kde žádné inženýrské sítě nevedou.
Návratnost lokátoru inženýrských sítí je i v poměrně malé firmě rychlá, možnosti jeho použití pak velmi široké. To platí i pro ty nejjednodušší typy. Pokud bych vzal za příklad nejprodávanější lokátor inženýrských sítí na Českém trhu C.Scope řady C.A.T, budete schopni přesně dohledat všechny inženýrské sítě v místě, kde chcete provádět vykopové práce a sledovat zvolené inženýrské sítě i bez přímého spojení. Budete také schopni sledovat i plastová vedení nebo datové rozvody. Samozřejmostí je také použití sond pro vyhledávání neprůchozích potrubí atd.

Výkop

Další články z Recenze a testy detektorů, lokátorů

C.Scope M-SCAN - profesionální magnetometr za sexy cenu

Nový magnetometr od C.Scope

Číst více

Nová řada detektorů inženýrských sítí C.Scope

Britská firma C.Scope letošní jaro přišla ze čtvrtou řadou svých oblíbených detektorů inženýrských sítí. Všechny tři typy detektorů (CXL4. DXL4 a MXT4) přidali na citlivosti a také na přesnosti vyhodnocení.

Číst více

C.Scope jednoduchý ruční stavební detektor

Ruční detektor určený pro všechny řemeslníky, kteří se chtějí při vrtání vyhnout problémům s převrtaným elektrickými vodiči a navrtanými kovovými konstrukcemi.

Číst více