C.Scope M-SCAN - profesionální magnetometr za sexy cenu

C.Scope je tradiční výrobce lokátorů inženýrských sítí a detektorů kovů. Proslul jak jednoduchostí jimi vyvíjených a vyráběných lokátorů, tak především neskutečnou trvanlivostí. Je zcela běžné servisovat přístroje z počátku 90. let a to pokud mluvíme o servisu, jde takřka vždy pouze o kalibraci původních analogových přístrojů (dnešní číslicové modely si jak kalibraci tak diagnostiku provádí sami). Na začátku roku v C.Scope přišli z novým magnetometrem C.Scope M-Scan. Funkcemi a také možnostmi použití se zdál přístroj v podstatě dokonalý. Následovaly první testy, při kterých nejenom že nenastal nějaký skrytý problém, ale naopak M-Scan ve všech směrech překonal všechny naše očekávaní.

Jak funguje magnetometr

Možná by stálo za to nejdříve popsat jeho princip. Magnetometer C-Scope M-Scan je vyroben pro vyhledávání železných a ocelových předmětů dle magnetického pole okolo nich. Geomagnetické pole Země je všudypřítomné, přístroj jej dokáže ignorovat, takže mohou být zaznamenány i malé změny. Síla a směr působení magnetického pole Země se liší geograficky jako výsledek geologického podloží a také zemské šířky. Na rovníku je magnetické pole horizontální, ale na severním a jižním pólu je vertikální – střelka kompasu bude směřovat přímo dolů. Mezi těmito dvěma extrémy magnetické pole Země (i střelka kompasu) klesá dolů na severní polokouli a stoupá na polokouli jižní.

Minerály okolních hornin mohou způsobit lokální odlišnosti – dokonce ve výjimečných případech i kompletní obrácení pole. Znázornění geomagnetického pole Země je uvedeno na  Obr 1.

Obr. 1

 

Všimněte si, že magnetický sever je několik stupňů odkloněn od skutečného severu, a že magnetický severní pól je v podstatě „jižní pól“. Šipky na magnetických siločarách značí směr, kterým magnetická střelka kompasu umístěná v linii, bude ukazovat. Protiklady se přitahují. A severní pól magnetické střelky kompasu bude přitahován jižním pólem Země.

Síla a směr magetického pole Země se také mění s časem. Žhavé zemské jádro je v neustálém pohybu a pozice severního a jižního pólu planety se tak postupně mění. Tvůrci map zaznamenávají tutu odchylku (a rychlost změny) na svých mapách. Pole se také mění jako výsledek vzájemného působení magnetického pole planety a slunečního větru, to může způsobovat rušení a nepředvídatelnost. M-Scan dokáže kompenzovat tyto změny, proto je vyhledávání s ním jednodušší.

M-Scan má dva senzory uložené v dlouhé hliníkové trubici, umístěné zhruba 50 cm od sebe. Horní senzor, blíže k ovládací desce, především zachytává okolní působení pole – především magnetické pole Země – a jemná elektronika dokáže tento vliv odladit. Dolní senzor, blíže k zemi, je silněji ovlivňován magnetickým polem předmětů v zemi. Toto rozdílné uspořádání se někdy označuje jako “gradiometr”. Díky tomu je M-Scan necitlivý na geomagnetické pole Země, ať má jakoukoliv orientaci nebo sílu. Železné předměty mají tendenci soustředit kolem sebe magnetické siločáry. Magnetické pole vyzařované železným předmětem má tendenci následovat stejnou orientaci, jako má magnetické pole Země. Pokud předmět změní pozici, siločáry se změní dle aktuální pozice a zemského pole, protože železo netvoří silný stálý magnet.

Pokud je železný předmět plochý a je uložen horizontálně (A obr. 2), bude vypadat jako horizontálně uložený tyčový magnet a bude vytvářet severní pól na své severní straně a jižní pól o stejné síle na opačné straně.  Pokud má předmět významnou velikost směrem vertikálním (B obr. 2), tyčový magnet se bude zdát nakloněn tak, aby odpovídal poli Země. V tomto případě, bude severní pól předmětu hlouběji než pól jižní a vliv země nebude tak silný. V tomto případě je možné nalézt vrcholy rozdílné síly na obou stranách železného předmětu.

Obr. 2

 

Železo a ocel se chovají jinak. Ocelové předměty mohou mít tzv. permanentní magnetismus, který se nemusí shodovat s magnetickým pólem Země. Například magnetické geodetické body mohou být nalezeny ve vzdálenosti několika metrů. Ocelová tyč v zemi, orientovaná vertikálně se může jevit, jako že má pouze jeden magnetický pól, jižní nebo severní, protože protilehlý pól může být tak hluboko, že se neobjeví.

V místě, kde vede přes stanoviště železné nebo ocelové potrubí, které může vysílat řadu severních a jižních pólů podél celé délky potrubí. Spoje se mohou jevit na povrchu jako náhlé změny severu a jihu. Z toho důvodu má M-Scan tzv. ‘přírubové‘ symboly, které se objevují na displeji vždy, když se změní severní a jižní pól a obráceně. Při pečlivém používání M-Scanu a informaci o délce jednotlivých úseků potrubí, budete schopni lokalizovat přírubové spoje, což se může hodit především, když vyhledáváte místa, kde dochází k úniku.

Ocelové potrubí může také ukazovat magnetické zvraty podél jednotlivé délky, které se neobjeví ve spojích a kloubech. Za to může permanentní magnetismus získaný během výroby nebo použití.

Co vše se dá vyhledávat?

V podstatě všechny feromagnetické předměty. Tradičním použitím je vyhledávání kanalizačních poklopů, vodovodních ventilů a obecně všech větších či menších železných předmětů. Práce s mgnetometrem je velice snadná a zvláne ji opravdu každý. Pokud se s přístrojem chcete podrobně seznámit, mužete si stáhnout návod v Čj.

Návod C.Scope M-SCAN ke stažení

 

Další články z Recenze a testy detektorů, lokátorů

Vyhledávejte kovová a nekovová potrubí, elektrické vodiče a úniky kapalin jediným přístrojem

TechnoAc TPT 522 je vysoce universální detektor, s jehož pomocí vyřešíte takřka jakýkoli problém při vyhledávání inženýrských sítí.

Číst více

AP-027 aneb universální detektor - lokátor ing. sítí pro všechny typy použití

Je jenom málo lokátorů, které by měly tak široké použiti a přitom tak jednoduchou obsluhu. Pokud řešíte uniky kapalin, vyhledávání kovových a plastových potrubí určitě by jsem měli tomuto článku věnovat několik minut svého času.

Číst více

C.Scope jednoduchý ruční stavební detektor

Ruční detektor určený pro všechny řemeslníky, kteří se chtějí při vrtání vyhnout problémům s převrtaným elektrickými vodiči a navrtanými kovovými konstrukcemi.

Číst více